All Stories

Aavta haso cho. Jata haso cho
Savare haso cho. Ratre haso cho
Sukh ma haso cho. Dukh ma haso cho
Tamne shu lage cheee ?

Tame ekla j “Close UP” ghaso chooo ? !

Jab BAGA me BAHAR awegi,
Tab hamare SMS ki BARSAT awegi,
Tanhaiya to thari dur ho jawegi,
Par hmaro BIL bhrawa kai
thari sasu awegi.